چرت وپرت آزاد است!
البته لازم به ذکرهست نه هرچرت وپرتی!لطفاًرعایت کنین!!!
تاریخ : جمعه 13 تير 1393
نویسنده : امیرمحمد. . ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ

ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ

ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...

.

.

.

.

.

ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!

ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ

ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ،،،

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ،

ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ

ﻣﯿﺪﻩ :

ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ

ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ،،،

ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻪ، ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻮﺭﺵ ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ

ﺍﺻﻸ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ،،، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ

ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﻣﮑﺮﻭﻫﺶ ﻭ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ

ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﻡ، ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ

ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ.

ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ

ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ

ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ

ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ . .

ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ،،؛

ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ،

ﺁﺧﻪ ﺁﯼ ﮐﯿﻮ ﻻﺍﻗﻞ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ، ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ

بگیرم و بیام

میگم با دم شیر بازی نکنین همینه دیگه


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: سرکاری , طنز , خنده دار , ضد دختر ,
تاریخ : جمعه 13 تير 1393
نویسنده : امیرمحمد

 مورد داشتیم طرف اسم ولش رو زده

"دختر تنهای تنها"

بعد تو پیوند هاش:

کامی جوجو و

ساسی عشقم و 

رضا نفسم و

امیر خوشجله

موجود بوده!!!به همین برکت قسم!!


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: مورد داشتیم ,
تاریخ : چهار شنبه 11 تير 1393
نویسنده : امیرمحمد

دیشب، جاتون خالی، خونه ی داییم اینا بودیم 

سر شام یه مورچه اومد بره تو سفره من کشتمش.

هیچی، تا آخر شب دختر داییم قهر کرده بود چرا کشتیش؟!!!

یادم باشه دفعه بعد با مورچه مذاکره کنم، 

همه ی گزینه هارو بذارم رو میز براش،بعد بکشمش!!!

والا!!بعد میگن چرا به اینا میگیرن گودزیلا؟!


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: گودزیلا , طنز93 , جملات طنز جدید , جملات طنز93 ,
تاریخ : سه شنبه 10 تير 1393
نویسنده : امیرمحمد

خالم دبیر ادبیاته، یه روز داشتیم باهم برگه های امتحانشو تصحیح میکردیم رسیدم به این سوال:


معنی بیت زیر را به فارسی روان بنویسید:

طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت/ به در آی تا ببینی طیران آدمیت

طرف اینجوری معنی کرده بود:

ته ران مرغ را دیدی و شهوتی شدی ، اگر ته ران انسان را میدیدی چکار میکردی؟؟      


من  

شاعر  

ته ران مرغ  

فدراسیون ادبیات فارسی  


آخه از کجاش در آورده این معنی رو ؟؟؟


|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
تاریخ : دو شنبه 9 تير 1393
نویسنده : امیرمحمد

از تیم های والیبال سایر کشورها

تقاضا میکنیم ک اگ میخواین

3_0ببازین، ب جای سه تا ست، خیلی شیک و

مجلسی یه ست بازی کنین!!!

ملت ک الاف شما نیستن خب!!!o_O

 


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ورزشی , ,
برچسب‌ها: والیبال ,
تاریخ : یک شنبه 8 تير 1393
نویسنده : امیرمحمد

دیگه رسما کنکوری شدیم:|

.

.

.

جدا فک نمی‌کردم اینقدر افتضاح باشه!

آقا دکمه ی غلط کردم نداره؟؟؟:| 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: متفرقه(خودمونی) , ,
تاریخ : دو شنبه 26 خرداد 1393
نویسنده : امیرمحمد

به یاد جام جهانی2006 و حسین کعبی


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ورزشی , ,
برچسب‌ها: جام جهانی , جام جهانی2006 , ایران , پرتقال ,
تاریخ : چهار شنبه 21 خرداد 1393
نویسنده : امیرمحمد

دختره دو سال از من کوچیکتره

بعد تو پرو فایلش زده متاهل با دوتا بچه!!

اونوقت من pou رو پاک کردم،از بس

مسئولیتش سنگین بود!!

.

.

مخ زدن در دوران آینده:

درسته تعداد کامنت هام در حد خانواده ی شما نیست

ولی به خدا قسم با همین لایک هام خوشبختت میکنم

.

.

با این وضع امتحان نهایی امسال،در امتحان هندسه

سال بعد خواهیم داشت:

رابطه ی اقلیدس و تالس منجر به تولید چه قضیه ای شد؟

با رسم شکل توضیح دهید!والا!

.

.

مورد داشتیم تو اینترنت سرچ کردن:

نحوه ی استفاده از توالت فرنگی!

مدیونین اگه فک کنین پسر خالم بوده!

.

.

تا قبل تیر ماه سقوط تیم ملی قطعی نشه صلوات!

.

.

اینم حس ختام:

تو ای زیبا که خوب و خوش تراشی

چنان مینیاتوری بر روی کاشی

وجودم را بگیرد درد و ماتم

به شرطی که پرستارم تو باشی

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: جملات طنز , شعر طنز , جملات خنده دار ,
تاریخ : چهار شنبه 21 خرداد 1393
نویسنده : امیرمحمد

از امروز مجددا در رکاب شما هستیم!!!

با قدرت و با نویسندگانی جدید!!!

(همچین مالی هم نیستن البته!!)

ژنرال:کسی که شوخی هایش به جد میماند!!!

آرتیمان:عشق ماشین و بوگاتی!!

و احتمالش هست یه نفر دیگه هم بیاد!

مارا از نظرات گرم خود بهرمند سازی!!!

عجب چیزی گفتم


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: متفرقه(خودمونی) , ,
برچسب‌ها: خودمونی , دوستانه ,
تاریخ : دو شنبه 26 اسفند 1392
نویسنده : امیرمحمد

یعنی اقتدار مردها

 

به صورتی توی خونه تکونی

نابود میشه که هیروشیما

بعد از انفجار بمب اتمی نابود نشد!!

دیدم که میگما


|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , متفرقه(خودمونی) , ,
برچسب‌ها: خونه تکونی , مردها ,
تاریخ : یک شنبه 25 اسفند 1392
نویسنده : امیرمحمد

 

 امسال هم رفت. باهمه ی خوبی ها و بدی هاش....چقدر زود تموم شد

 

ای کاش خیلی کارها رو نمیکردیم.....ای کاش خیلی کار ها رو انجام میدادیم

 

ای کاش بی خودی کسی رو ناراحت نمیکردیم......ایکاش بیخودی حرس دنیا رو نمیخوردیم

 

و خیلی ای کاش دیگه.........

 

اما همه ی اینا رو باید فراموش کرد ویه سال جدید رو شروع کنیم.

 

امیدوارم توی این سال به لطف خدا

 

کمتر با هم نامهربون باشیم

 

کمترخدا رو فراموش کنیم

 

کمتر زندگی رو سخت بگیریم

 

زندگی هم کمتر به ما سخت بگیره

 

مریضی و مشکلات مالی همه حل بشه

 

و خیلی چیزای دیگه.....

 

از وقتی این وب رو زدم این چند جمله تنها جملات جدی ای بوده که گفتم

 

امیدوارم از حوادث خونه تکونی جون سالم به در برده باشین

 

و جیب تون توسط خانم های محترم خالی نشده باش

 

سال خوشی رو واسه همه تون ارزو میکنم

موقع دعاهاتون مارو یادتون نره

شاد باشین

 


|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
موضوعات مرتبط: متفرقه(خودمونی) , ,
برچسب‌ها: عیدنوروز مبارک , عید1393 , سال خوش , سال نو مبارک ,
تاریخ : یک شنبه 25 اسفند 1392
نویسنده : امیرمحمد

 اهای این 70 نفری

که هر چی من مطلب نذارم

بازم بازدید میکنین

خراب مرامتونم به خدا

 


|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
موضوعات مرتبط: متفرقه(خودمونی) , ,
تاریخ : پنج شنبه 10 بهمن 1392
نویسنده : امیرمحمد


|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: ضد استقلال , عکس ضد استقلال , ترول ضد استقلال , طنز , عکس طنز , عکس جالب ,
تاریخ : دو شنبه 7 بهمن 1392
نویسنده : امیرمحمد

امروز پسر داییم اومده میگه برو تو

اینترنت یه تحقیق واجب دارم!!!

میگم خب حالا مو ضوعش چیه؟

در اومده میگه:نظافت ناخن!!!!

میگم این مغزا رو اکبند تحویل خدا بدن جایزه داره؟؟

به شرطی یه دوسال دیگه بچه که به دنیا اومد

زارچ!!یه دونه اینترنت همراه بچسبونن بهش

که راحت نحوه ی شیر خوردن و دستشویی کردن و...

رو سرچ کنه!!یوقت خسته نشن


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: تحقیق , طنز , جالب ,
تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1392
نویسنده : امیرمحمد

توجه  توجه

خانوم های گرامی(اعم از مادر و خواهر و زن و نامزد و........)

لطفا موقع غر زدن حالتتون رو

از رگبار به تک تیر تغییر بدین

باتشکر مدیریت وبلاگ

(برام دعا کنین امشب پارک سرد نباشه)


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: غر زدن , خانوم ها , طنز , جالب ,
تاریخ : پنج شنبه 26 دی 1392
نویسنده : امیرمحمد

یکی از فانتزیام اینه که چتر بکنم تو حلق یه نفر بعد بازش کنم.

.

هر وقت رابطمون با آمریکا خوب شد می خوام یه دیزی فروشی بزنم اسمشو بذارم واشینگتن دی زی!

.

اون موقع ها که مثل الان فیس بوک نبود

دیوونه ها رو می بردن تیمارستان!

.

دختره اومده تو اسباب بازی فروشی

برگشته میگه این پلنگ صورتیتون رنگبندی داره؟

یعنی داغون شدما! می فهمی؟ داغون!

.

بارون که می باره همه یاد عشقشون می یفتن

ما یاد ماشینی که صبح بردیم کارواش!

.

بعضی ها یه جوری پشت قلیون می شینن و عکس می گیرن که انگار پشت لامبورگینی گالاردو نشستن!

.

تو بانک بودم یه آقایی می خواست پول به حساب بریزه

کارمند بانک ازش پرسید: ماله سیباست؟

برگشته می گه: نه ماله گردوهای پارساله!

.

قدیما یه آفتابه های مسی بود پرش که میکردی اینقد سنگین میشد

تا میومدی ورش داری دوباره یه دست دیگه توالت می کردی !

.

مامانم تازه یاد گرفته اس.ام.اس بده

واسم نوشته : آیا برای ناهار می آیی؟

جواب دادم :آری می آیم!

نوشته :از خودت مراقبت کن!

جواب دادم :مادر تو را بسیار دوست دارم!

نوشته :فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت!

خدایا این شادی هارو از ما نگیر

.

اگه شنا واقعا لاغر میکنه پس نهنگ چی میگه !؟

همین موضوع در خصوص گیاهخواری لاغری و گاو هم صدق میکنه !

.

صبح رفتم از وانتی محلمون نیم کیلو گِـــــــــــل خریدم دیدم عـــــــه

وسطش ســــبزی هم داره !

.

خوبیه زندگی من اینه که :

همیشه میدونم هر غصه ای رو کجای دلم بذارم!

مدیریت غصه ها تخصص ماست

.

دانشمندا کشف کردن که خورشید روزها بی جهت روشنه

در اصل باید شبها که تاریکه روشن باشه !

.

برادر زادم هفت سالشه

داشته تکلیفشو انجام میداده قسمت جمله سازی نوشته : بابا باد داد!

.

یکی از استراتژی های مامانم

وقتی که گوشت خورشتاش کمه اینه که میگه:

گوشت زیاد ریختما،ولی گوشتش مال بره بوده آب شده!

حالا اون به کنار جالب تر از اون بابامه که میگه:

مهم خاصیتشه که رفته تو خورشت،عیبی نداره!

همینه ۲۵ ساله دارن به خوبی و خوشی با هم زندگی میکنن

خدایی الگوی مناسبی اند واسه زوج های جوان

.

مامانم میگه آب جوش میریزی بسم ا بگو!ممکنه بریزی روی بچه جِن!

میگم:آخه مادر من! مگه جنها بیکارن بچه شونو بیارن تو ظرفشوییه ما؟

میگه: خب بچه ن دیگه ! شیطونن؛ خودشون میان !

.

به بابام می گم از این دنیا خسته شده ام میخوام خودمو از پنجره پرت کنم پایین

میگه نه ، اینکارو نکنیا

توری پاره می شه پشه میاد تو

.

من قبلنا همش به بدنم شامپو بدن خارجی میزدم ولی از وقتی فهمیدم

تو روز قیامت قراره علیه من شهادت بدن

، بهشون گریس هم نمیزنم، آدم فروشای پس فطرت

.

 

آشپزی سخته

ولی میتونین با خلاقیت های کوچیک این کار رو برای خودتون به لذت تبدیل کنین

مثلا من ﺩﯾﺮﻭﺯ ماستو خیار رو بدون خیار درست کردم خیلی هم خوب شد

.

به لقمان گفتند : ادب از که آموختی ؟

حرفهایی زد که اگه بگم عمراً وبلاگ فیلتر نشه !

خیلی عصبانی بود معلوم بود شاکی شده از سوالم

 


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: جملات طنز , جملات خنده دار , جملات جالب , استاتوس های فیسبوکی ,
تاریخ : یک شنبه 22 دی 1392
نویسنده : امیرمحمد


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ورزشی , ,
برچسب‌ها: دربی , پرسپولیس , ضد استقلال , ترول ضد استقلال ,
تاریخ : پنج شنبه 19 دی 1392
نویسنده : امیرمحمد

 آخ جون خواستگار

پرنگان گرامی عاجزانه خواهش میکنیم لااقل یکی یکی

نمایی آشنا از پسران در فصل زمستان

بقیه در ادامه مطلب (حتما ببینی حالشو ببرین)...........


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: عکس طنز , عکس جالب , عکس خنده دار ,
تاریخ : چهار شنبه 18 دی 1392
نویسنده : امیرمحمد

سلاااااااااام دوستان گل بالاخره بعد از 4سال اینجا(یکی از شهر های اصفهان)یه برفی اومد که بیاو ببینمنم یه چند تا عکس گرفتم در حد تیم ملی گفتم بذارم شما هم حالشو ببرین.

این ساخت دست خودمه انواع سفارش هم قبول میکنیم

جان من هنر عکاسی رو دارین.من اینجا تلف شدم!!!!!!

بقیه اش هم ادامه مطلب.........


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , متفرقه(خودمونی) , ,
برچسب‌ها: برف , ادم برفی , زمستون ,
تاریخ : دو شنبه 25 آذر 1392
نویسنده : امیرمحمد


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: ورزشی , ,
برچسب‌ها: 6تایی ها , شیش تایی ها , پرویز , شوبله ,
تاریخ : جمعه 22 آذر 1392
نویسنده : امیرمحمد

 

پرسپوليس مس را شش‌تايي کرد

 

 

 

تيم فوتبال پرسپوليس با شش گل مس را در کرمان در هم کوبيد تا به صدر جدول راه پيدا کند.

 

                 تیم مس ،غصه نخور                         استقلال هم شیش تاییه

شرح کامل بازی در ادامه مطلب..........


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: ورزشی , ,
برچسب‌ها: پرسپولیس , شیش تایی ها , مس کرمان , ورزشی , فوتبال , لیگ برتر ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1392
نویسنده : امیرمحمد

 

مامانم میخواست زنگ بزنه به خالم، شماره رو اشتباه گرفت

یارو گوشی رو از اون ور برداشت گفت: بله؟

مامانم هول کرد گفت: ببخشید مثل این که معذرت میخوام!

.

.

 پسره نوشته:

ديشب با يه دختره داشتم چت ميکردم ...

 ميخواست بره بخوابه ، گفت : شبت پاک !!!

 جديده ؟؟؟؟

 شبت دامداران هم ميشه ؟

 يا مثلا کاله

 مثلا شبت پگاه

 يا شيرآوران
 يا مثلا شبت ماست بندي اخوان!
.
يه دوست دخترهم نداريم
 .
 باور نميکني ؟
 .
 . .
 حق ميدم بهت
 به قيافم اصلا نمياد
.

پسر داييم دوم دبستانه امروز داشتم ازش علوم ميپرسيدم:

 " چرا تمساح پستاندار نيست؟ "

 بچه هم هرچي نبوغ و استدلال علمي داشتو به کارگرفت و با اعتماد به نفس گفت:

 "چون اگه پستان دار بود موقع خزيدن سينه هاش ميکشيد روي زمين!!"
.
.
.

هیچ وقت گول ظاهر دیگران را نخورید

یکی گول ظاهر منو خورد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

الان دیگه گول ظاهر ندارم

.

.

.

سلامتی دختری که دل بست،در دل و رو همه بست!!!

کصافت در و رو خود منم بست!روانی باز کن بابا منم!!!!!

.

.

توی آسانسور بودم یه دختری هم سوار شد

اول ساکت بود بعد گفت : چطوری ؟

گفتم : الحمدلله

یه نگاهی به من کرد ، هندزفری شو جابجا کرد !

معلوم شد داره با تلفن حرف می زنه!

هیچی دیگه منم تسبیحم رو از تو جیبم در آوردم ادامه دادم :

الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله …

.

.

خوش بحالتون آهنگای سیاوش و ابی میره تو مغزتون

و هی تکرار میشه ناخودآگاه

من چند روزیه درگیرِ

“شیر خشک براش بِگِرِفتی؟ بِگِرِفتم”

هستم ..!

.

.

.

 

دختر بچه : دوسِت دارم

پسر بچه : مثل آدم بزرگا؟!

دختر بچه : نـــــــه … راستـــــــکی ..!

.

.

فکر کنم رمز موفقیتمو ۳ بار اشتباه زدم قفل شده !

.

.

خدایا این شادیو از من نگیر

.شیدا و مهسا و یاسمنم همینطور…

یه نگینم هست خیلی خوشگله!

محل نمیده یه کار کن اونم جور شه؛ دمت گرم !

 

این پست تقدیم به همه بازدید کننده هایی که مارو تنها نذاشتن

 
 

 


|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: جملات طنز , جملات خنده دار , طنز , خنده دار , جالب ,
تاریخ : یک شنبه 19 آبان 1392
نویسنده : امیرمحمد

گل مصطفی هاشمی در جام جهانی زیر 21سال (یا22سال نمیدونم!!!)

برای راگیری بهترین گل در سایت فیفا قرار دارد

برای رای دادن به این گل و کمک به فوتبال ایران از لینک زیر اقدام کنید

www.fifa.com/u17worldcup/goalofthetournament/index.html

 


|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
موضوعات مرتبط: ورزشی , ,
برچسب‌ها: راگیری فیفا , گل , گل مصطفی هاشمی , جام جهانی زیر21سال ,
تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1392
نویسنده : امیرمحمد

http://www.melatmarket.com/images/moharam1.jpg

 

 

دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم

 

 

بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم

 

 

فردا که کسی را به کسی کاری نیست

 

دامان حسین اگر نگیرم چه کنم

 

.

محتاج دعایتان هستم


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ : پنج شنبه 25 مهر 1392
نویسنده : امیرمحمد

 سلام به همه ی باز دید کننده های عزیز 

دم همتون گرم که با این که وبو آپ نمیکنم بازهم 

میاین سر میزنین 

شرمنده ام ولی امسال امتحانامون نهاییه و سال دیگه هم که میدونین

غولی به اسم کنکور....

سعی خودمو میکنم هر وقت  تونستم بیام و مطلب جدید بذارم

بازهم ممنونم ازتون

شاد  باشید


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ : پنج شنبه 4 مهر 1392
نویسنده : امیرمحمد

 گرگه میره در خونه شنگول ومنگول در میزنه 

میگه بچه ها منم مادرتون غذا آوردم براتون ، 
یهو صدا میاد “از بی ادبان” 
میفهمه اشتباهی رفته خونه لقمان اینا …

.

.


گوشیم مونده بود خونه ی دوستم رفتم بگیرمش دیدم بیست تا پیام دارم!
بازش کردم ببینم کیه !
دیدم دوستمه اس داده گوشیت خونه ی ما مونده بیا ببرش ! 

.

.

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم یا یه جوک بگم بخندیم ؟ 

.

.

به قول برو بچ فانتزی بر جوانان عیب نیست!!

.

.

بعضيام هستن همچين ميگن ما متولد فلان ماه هستيم كه انگار ژنِ برتر دارن 
بابا بهترين !!!
عند مرام !!
اصل بامعرفتا !!!!
اصن شما متولد مرداد ماه...خوبه؟

.

.

انقدر از اين پسرايي که ميخوان تو اينترنت مخ دخترا رو بزنن بدم مياد
دختر خانومايي که موافقن شمارشونو  بزارن در موردش حرف بزنيم

.

.

 

لعنت به این شانس!
الآن نشستم با هر دینی حساب کردم
دیدم میرم جهنم
.
.

ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ

ﯾﻪ ﺍﺳﻤﺲ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ

” ﺳﻼﻡﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺕ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﯾﻪ ﺗﮏ ﺑﺰﻥ ﺷﻤﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﺳﯿﻮ ﮐﻨﻢ “

ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﺍ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﯼ

ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ

ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ۹۷ ﺗﺎ ﻣﯿﺴﮑﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ

ﯾﻨﯽ ﺁﯼ ﮐﯽ ﯾﻮﯼ ﻣﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﻩ …

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: جملات طنز , جملات خنده دار , جملات باحال , جملات جالب ,
تاریخ : جمعه 29 شهريور 1392
نویسنده : امیرمحمد

هیچ حرفی ندارم فقط بگم

آقای محسن قهرمانی برو یه فکری به

حال خودت بکن.این همه فحش رو کجات میخوای

جا بدی؟به چه حقی دقیقه3یه بازی به جای خطا گرفتن به

نفع یه تیم برای تیم حریف پنالتی میگیری و بازیکن تیم رو اخراج میکنی

یه فکری به حال خودت بکن


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ : چهار شنبه 27 شهريور 1392
نویسنده : امیرمحمد

به بابام بگی:

   گلودرد دارم میگه آب نمک قر قره کن

 دندون درد دارم میگه آب نمک قر قره کن

سردرد دارم میگه آب نمک قر قره کن
کمردرد دارم میگه آب نمک قر قره کن
دل درد دارم میگه آب نمک قر قره کن
یبوست دارم میگه آب نمک قر قره کن
اسهال دارم میگه آب نمک قر قره کن
و …
ینی مصداق کامل ضرب المثل هرچه بگندد نمکش میزنند رو عملی کرده

  .

  داشتم فوتبالیستا میدیدم …

لامصب سوباسا توو دلش میگه : ما باید ببریم
میزوگی از توو تماشاگرا میگه : درسته سوباسا

  .

   کیه؟ کیه؟ کیه؟

  کیه؟ کیه؟ کیه؟

واکنش اعضای خانواده وقتی شما تلفن وجواب می دی :|
(نمیذارن نفست بالا بیاد)

  .

    بچه بودم بعضی وقتا به عروسکام انقد زُل میزدم،

 تا مچشونو حین تکون خوردن بگیرم !

 

  .

   ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳﺖ

 

 ﻧﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺭﺧﺸﺪ :D

  .

   آب کافی ، خاک حاصلخیز ، آب و هوای مناسب

 

 لامصب جواب های نصف سوال های جغرافی این بود 

  .

  به بعضی از دخترا باید گفت :

 

 عزیزم یه ذره صورت رو آرایشت مونده

 

 .

میگن خوشگلی و خوشتیپی هزارتا دردسر داره ولی دروغ میگن !
من که تا حالا مشکلی برام پیش نیومده …

 

 

 

 

  .

   سلامتی خودم که وقتی میرم پیش عشقم گوشیمو سایلنت نمیکنم !

ریسکش بالاااااست ، کلا باتریشو درمیارم میزارم تو جورابم :D

 

 

 

 

  .

  نظرﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ ؟

۱- ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻢ
۲- خیلی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻢ
۳- ﻋﺎﻟﯿﻢ
۴- ﻓﻮﻕ اﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻡ
۵- ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ
تورو خدا ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﭘﺬﯾﺮﻡ :D

 

 

  .

 خواهر و بردارم که از من کوچیکترن دارن تو خونه میزنن تو سر و کله ی هم
بابام به مامانم میگه : اینارو ببین عینه تام و جری از صبح تا شب فقط دنبال همن !
مامانم هم با دست منو نشون میده میگه :
اینم هم عینهو اون سگه که تام و جری ازش حساب میبرن !
بابام :D
مامانم :)
خواهر و برادرم :lol:
من
:|

.


ببخشید چون مطالب از wordکپی شد هر کار کردم فونتش درست نشد ولی دیدم حیفه نذارم

 


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: جملات طنز , جملات خنده دار , جملات جالب ,
تاریخ : سه شنبه 26 شهريور 1392
نویسنده : امیرمحمد

 اگه رگ غیرت یک زن بگیره

.
.
.
.
حتی سوسک هم جلودارش نیست ! 
دیدم که میگیما

.

کنترل تلوزیون ما به درجه ای از عرفان رسیده
که اگه باتری هاشو هم دربیاری ولی چند بار بزنی پشتش بازم کار میکنه!

.

لاشی کیست ؟
.
.
.
.
.
.
.
کسی است که پستامو میخونه میخنده قهقه میزنه از خنده اشک تو چشاش جمع میشه ولی نظرنمیده !

.

به داداش 8 سالم میگم نوشابه نخور گند میزنه به معدت...
میگه شما میرینین به اعصابم...
بذار اینم برینه به معدم...

.

ﻧﻤﺮﻩ ٢٠ ﻛﻼﺳﻮ: ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻡ!
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮﺷﻮ ﺣﻮﺍﺳﻮ: ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻡ!
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻳﺎ ﺍﻭﻥ ﻛﻪ ﺟﺎﺵ ﺗﻮ
ﻗﺼﻪ ﻫﺎﺳﻮ:
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺗﺎ لدفن


|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: جملات طنز , خنده دار , جالب , خواندی ,
تاریخ : سه شنبه 26 شهريور 1392
نویسنده : امیرمحمد

 معادل فارسی بعضی کلمات انگلیسی

Keyboard: چه کسی برنده شد؟


Communication Board: کامیون کی شن ها رو برد؟


Morphine: باید بیشتر فین کنی.


MissCall: دختر نا بالغ را گویند.


Freezer: حرف مفت


Already: گند زدی به همش رفت.

بقیه در ادامه مطلب.....


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: طنز و جالب , ,
برچسب‌ها: انگلیسی , جالب , شوخی با انگلیسی ,

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد

آخرین مطالب

/
سلام دوستان عزیز.تواین وبلاگ همه چی پیدا میشه از جون مرغ تاشیرآدمیزاد!(معذرت میخوام)ازشیر مرغ تاجون آدمیزاد!پس حالشو ببرین.اگه هم آدم باحالی هستین نظرهم بدین(حالادیگه می تونی نظرنده!)پیروز باشین.